RTBF Vivacité Hainaut- 93.20 MHz - 50kW

RTBF La Première - 93.40 MHz - 0.6kW

RTBF Tipik - 96.60 MHz - 50kW

RTBF Classic 21 - 99.10 MHz - 50kW

RTBF DAB+ Hainaut 1 - 5C 178.352 MHz - 2.7kW

RTBF DAB+ Hainaut 2 - 6A 181.936 MHz - 2.7kW

RTBF DVB-T - E56 754 MHz - 80kW


Pictures taken on September 11 2022